O Szkole

Najważniejsze dane || Historia || Patron || Kadra Nauczycielska || Z życia kadry || Statut || Sponsorzy || Wykaz podręczników || Biblioteka || Wyciągi z dokumentów szkolnych

 

English versionZespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie

Nazwa skrócona: I LO / Piramowicz
Adres: ul. Śródmieście 31, 16-300 Augustów
Telefon: (0-87) 643 24 02
Fax: (0-87) 643 24 02
E-mail: piramowicz@poczta.internetdsl.pl
Adres WWW: piramowicz.internetdsl.pl

Zamiast wstępu:

Jesteśmy najstarszą placówką oświatową wśród szkół średnich w Augustowie. Przez te lata wykształciła wielu wybitnych ludzi kultury, nauki, prawników, inżynierów, lekarzy, nauczycieli.
Młodzież kształci się w 15 oddziałach o zróżnicowanych przedmiotach rozszerzonych, doskonale przygotowujących do matury i studiów.
Szkoła od lat odnotowuje wysoki wskaźnik przyjęć na studia, liczne są też sukcesy w konkursach i olimpiadach na szczeblu centralnym. Za udział w konkursach I LO było wielokrotnie wyróżniane, m.in. w rankingach Perspektyw.
Szkoła organizuje wiele imprez o charakterze kulturalnym i naukowym, mających na celu rozwijanie zainteresowań, pogłębianie wiedzy oraz przygotowanie absolwentów do podjęcia studiów.
Naszym celem nie była nigdy pogoń za wynikami, lecz twórcza i obustronnie inspirująca praca z uczniem wybitnie uzdolnionym, któremu szkoła umożliwiała poprzez udział w olimpiadzie indywidualny rozwój naukowy.
Jeżeli bardzo Ci zależy aby być uczniem właśnie naszej szkoły, zaznacz w podaniu w pierwszej kolejności wszystkie oddziały podane w naszej ofercie.

Dojazd:

Szkoła znajduje się w centrum miasta. Istnieją bardzo dobre połączenia komunikacyjne.

Skrócona Historia Szkoły

Zespół Szkół Ogólnokształcących jest najstarszą placówką oświatową wśród szkół średnich w Augustowie. Jego początki sięgają roku 1926, kiedy to powstało Państwowe Seminarium Nauczycielskie, przekształcone następnie w roku 1933 w Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Grzegorza Piramowicza. W okresie powojennym szkoła zmieniała swoje nazwy i siedziby: była m.in. Szkołą Ogólnokształcącą Stopnia Licealnego (1948-1950), Szkołą Podstawową i Liceum Ogólnokształcącym (1950-1965), a od roku 1965 pozostaje Liceum Ogólnokształcącym. Zawsze jednak, niezależnie od nazw i siedzib, tworzyli ją ci sami ludzie ? nauczyciele i uczniowie.

Koła zainteresowań

Koła zainteresowań tworzone są w zależności od pragnień uczniów. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania między innymi: w szkolnym teatrze "Res humanae", Klubie Europejskim i na dodatkowych zajęciach sportowych (lekka atletyka, piłka koszykowa, piłka siatkowa, szachy). Mogą również poznawać okolice augustowszczyzny razem z prężnie działającym klubem kajakowym PTTK. Prowadzone są konsultacje dla olimpijczyków. W każdym roku oferta zajęć pozalekcyjnych jest poszerzana, o ile zachodzi taka potrzeba.

Kontakty zagraniczne

Szkoła prowadzi współpracę międzynarodową ze szkołami w Tuusuli w Finalndii. Młodzież ma możliwość doskonalenia języka angielskiego oraz nawiązania nowych przyjaźni.

Osiągnięcia szkoły

W ciągu swego 80-lecia szkoła wykształciła tysiące młodych ludzi, którzy dzisiaj piastują wysokie stanowiska państwowe, są wykładowcami na wyższych uczelniach, prawnikami, inżynierami, lekarzami, są ludźmi nauki, kultury, biznesu. Rokrocznie opuszcza mury Szkoły około 150 absolwentów. 100% przystępuje do egzaminu dojrzałości i około 97% go zdaje. Szkoła od lat odnotowuje wysoki wskaźnik przyjęć na studia, liczne są też sukcesy w konkursach i olimpiadach na szczeblu centralnym. Za udział w konkursach I LO było wielokrotnie wyróżniane, m.in. w rankingach Perspektyw.
Grono szkolnych olimpijczyków jest dość pokaźne (63 uczestników, finalistów i laureatów szczebla centralnego), co składa się na sukces placówki, która od lat ma swoje stałe miejsce w rankingu najlepszych szkół w Polsce. Największe sukcesy odnosili olimpijczycy z takich przedmiotów, jak: język polski, język rosyjski, historia, WOS, plastyka, biologia, fizyka, chemia, ekologia, wiedza o prawach człowieka, wiedza religijna.

Do góry